Przeniesienie praw na wydawcę – co to oznacza dla artysty wykonawcy (tantiemy, ozz)

Nazbierało się trochę Waszych pytań. W najbliższym czasie po kolei postaram się na wszystkie odpowiedzieć. Dziś bardzo częsta sytuacja: Wydawca w umowie proponuje przeniesienie praw do artystycznych wykonań. Co to oznacza dla artysty wykonawcy? Czy są inne opcje?

„Wydawca chce przeniesienia praw pokrewnych i praw producenta na siebie na wszelkich możliwych polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych oferując za to wynagrodzenie jednorazowe. Czy to oznacza, że nie będę jako artysta wykonawca miał prawa do pobierania tantiem z tytułu publicznych odtworzeń i trafią one do wydawcy? To wydawca zgłasza wszystko do stoart, zaiks? Ważne jest też to, czy tak samo będzie jeśli udzielę wydawcy licencji wyłącznej?
Co wydawca traci pozostawiając mi tantiemy? Czy on je płaci ozz? Czy proponowana przez niego kwota to właśnie tantiemy i wskutek tego nie mogę się już niczego domagać od żadnej ozz?”

Tak, przeniesienie praw do artystycznych wykonań na wydawcę oznacza, że w przypadku uzyskania przez organizacje zbiorowego zarządzania jakiś wynagrodzeń za korzystanie z tego konkretnego wykonania (np. nadawania go w radiu), tantiemy trafią do wydawcy. Artysta wykonawca, przenosząc prawa majątkowe na wszelkich znanych polach eksploatacji, pozbawia się możliwości zarabiania na np. nadawaniu czy odtwarzaniu tego wykonania, którego dotyczy przeniesienie.

Trzeba jednak pamiętać, że przeniesienie to nie dotyczy innych artystycznych wykonań, nawet wykonań tego samego utworu przez tego samego artystę wykonawcę. Każde wykonanie to nowe dobro chronione.

Całkiem inaczej wygląda sytuacja, gdy artysta udzieli licencji wyłącznej. Wtedy nadal jest uprawnionym z tytułu praw do artystycznego wykonania i to jemu przysługują tantiemy od organizacji zbiorowego zarządzania.

Kwestia tego, czy kwota proponowana przez wydawcę rekompensuje artyście pozbycie się praw do tantiem – to zależy już od konkretnej sytuacji – czyli od tego jak wysoka jest ta kwota i jak się ona ma do ewentualnych przychodów z tantiem od ozz.

Wiele informacji na temat związany z pytaniem znajdziecie także we wpisach:

http://prawomuzyki.sewerynik.pl/2013/09/12/jak-zatrzymac-tantiemy/ oraz http://prawomuzyki.sewerynik.pl/2013/10/08/jak-przekazac-tantiemy/

a także w mojej książce „Prawo autorskie w muzyce”.

komentarze 2

Tagi:, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

16 lipca 2019

Pani Aleksandro,
„Całkiem inaczej wygląda sytuacja, gdy artysta udzieli licencji wyłącznej. Wtedy nadal jest uprawnionym z tytułu praw do artystycznego wykonania i to jemu przysługują tantiemy od organizacji zbiorowego zarządzania.”
Czy aby na pewno w momencie udzielenia licencji wyłącznej artysta jest uprawniony do tantiem? Licencja wyłączna nie sprawia, że przez określony czas to wyłącznie licencjobiorca jest uprawniony do korzystania z artystycznych wykonań i pobierania tantiem?

Pozdrawiam
B.

Bartosz
    4 sierpnia 2019

    Ta kwestia wymaga szerszego spojrzenia, w szczególności na treść całej umowy.

    Aleksandra Sewerynik
Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy