Próby orkiestry a 50 % kosztów uzyskania przychodów

Izba Skarbowa zakwestionowała zasadność stosowania 50 % kosztów uzyskania przychodów. Uznała, że muzyk orkiestrowy, który ćwiczy utwór na próbach, nie tworzy artystycznego wykonania. Próby stanowią zaś ćwiczenia techniczne .

Decyzję tę badał Wojewódzki Sąd Administracyjny z Olsztyna (I SA/Ol 866/16). Sąd orzekł, że osiągnięty przez artystów przychód był bezpośrednio związany z korzystaniem z praw do artystycznych wykonań, ponieważ także podczas prób powstają artystyczne wykonania w rozumieniu prawa autorskiego.

Zarówno na próbach, próbach sekcyjnych, jak i w dniu koncertu mamy do czynienia z wykonaniem artystycznym. Co więcej, muzycy przenoszą majątkowe prawa autorskie lub prawa pokrewne na pracodawcę. A więc wydatek poniesiony na próby orkiestry należy zakwalifikować jako poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodów. Orkiestra powinna więc stosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów od wynagrodzenia wypłacanego muzykom za udział w próbach, próbach sekcyjnych oraz w koncertach (cytat za Dziennik Gazeta Prawna)

Po ostatnim wyroku SN, w którym zakwestionowano twórczy charakter wykonań nawet podczas koncertu, miło przeczytać informację o wyroku, który uwzględnia zasady prawa autorskiego i specyfikę pracy muzyka.


Wyrok WSA w Olsztynie z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt I SA/Ol 866/16

Brak komentarzy

Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy