Dobra umowa pomiędzy menedżerem a artystą.

Każdy menedżer powinien zadbać o dobre uregulowanie swojej prawnej relacji z artystą, którym się opiekuje. Ważne jest, by wybrać najlepszy model prawny, dopasowany do specyfiki współpracy konkretnego menedżera i konkretnego artysty.

Dobra umowa pozwoli uniknąć sporów w razie pojawienia się problemów i zapewni bezpieczeństwo współpracy. Powinna ona w równomierny sposób zabezpieczać interesy zarówno menedżera jak i artysty.

Jak te cele osiągnąć?

Przede wszystkim na wstępie trzeba zaznaczyć, że nie ma jednego idealnego modelu prawnego współpracy pomiędzy menedżerem a artystą. Każda sytuacja jest inna i umowa powinna tę specyfikę uwzględniać.

Inaczej swoją relację prawną powinien ukształtować menedżer, który dopiero zaczyna działalność lub prowadzi ją „po godzinach” jako dodatkowe zajęcie, a inaczej menedżer, który na stałe opiekuje się artystami.

Różne są także obowiązki menedżerów. Niektórzy jedynie promują zespół i pośredniczą w zawieraniu umów koncertowych, zaś inni mają duży wpływ na działalność artystyczną muzyków, praktycznie nią zarządzając.

Umowa na początek.

Początkujący menedżerowie, którzy nie są pewni, czy na stałe będą działali w tym zawodzie, mogą ukształtować swoją umowę jako:

(1) umowę o dzieło – co jest korzystne ze względu na łatwość rozliczania, ale wymaga odpowiedniego i bardzo uważnego sformułowania umowy, lub

(2) umowę „zlecenia”, jeżeli menedżer jest równocześnie zatrudniony gdzieś indziej na podstawie umowy o pracę.

Umowa o dzieło, to cywilnoprawna umowa nazwana, której przedmiotem jest zamówienie dzieła, przy czym dzieło to efekt przyszłej indywidualnej pracy człowieka. Jest to umowa rezultatu, której celem jest stworzenie oraz dostarczenie zamawiającemu materialnego lub niematerialnego dzieła o określonych w umowie cechach, które jednak musi mieć jakąś ucieleśnioną formę.

Na przykład zamówionym dziełem może być utwór muzyczny (dobro niematerialne), ponieważ jest możliwe jego ucieleśnienie, np. w postaci jego zapisu nutowego. Dziełem nie jest natomiast artystyczne wykonanie utworu, ponieważ nie prowadzi ono do powstania rezultatu, który da się ucieleśnić. Obejmuje jedynie czynności faktyczne, czyli zagranie lub zaśpiewanie utworu.

W sferze relacji menedżer – artysta dziełem może być: stworzenie projektu koncepcji działalności artystycznej, koncepcji promocji zespołu, ustalanie programów koncertów, stworzenie projektu oprawy scenicznej. Dziełem nie są zaś czynności polegające na czynieniu czegoś (facere), np. promowanie zespołu, dbanie o wizerunek, pośredniczenie w zawieraniu umów. Takie zapisy umowy będą ją kwalifikowały jako umowę o świadczenie usług albo umowę zlecenia.

Działalność gospodarcza

Jeżeli działalność menedżera ma już charakter stały i stanowi główne źródło jego zarobku, to czas na założenie działalności gospodarczej i konstruowanie umowy jako ogólnej umowy o współpracę zawierającej różne świadczenia: stworzenie dzieła, świadczenie usługi i wykonywanie zlecenia.

Jeżeli obowiązki menedżera sprowadzają się jedynie do promowania artysty i pośredniczenia w zawieraniu umów koncertowych (menedżer nie zarządza działalnością artystyczną), to taka umowa ma postać umowy agencyjnej.

Najistotniejsza różnica pomiędzy umową agencyjną a szerszą umową o współpracę polega na tym, że menedżer – agent otrzymuje prowizję jedynie od umów zawartych za jego pośrednictwem, natomiast menedżer-zarządca powinien otrzymywać prowizję od wszystkich umów związanych z działalnością artystyczną muzyków.

Inną ważną różnicą jest konieczność udzielenia menedżerowi-agentowi odrębnego pełnomocnictwa, jeżeli ma on być umocowany do zawierania umów w imieniu i na rzecz artysty. Menedżer działający na podstawie zlecenia może reprezentować artystę przy zawieraniu umów wchodzących w zakres zlecenia. Nie jest do tego potrzebne odrębne pełnomocnictwo.

Na koniec wskażę, jakie elementy powinna zawierać każda umowa pomiędzy menedżerem a artystą:

 • komparycję: datę, miejsce zawarcia umowy, dane stron umowy,

 • określenie przedmiotu umowy – dzieło/zlecenie/usługi/agencja

 • zakres obowiązków menedżera,

 • określenie sposobu pobierania honorariów artysty,

 • wskazanie kto płaci za wydatki (podróże, sprzęt, strona www itp)

 • obowiązki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez menedżera,

 • wzajemne obowiązki informacyjne stron,

 • postanowienia o zaufaniu i lojalności,

 • określenie sposobów komunikacji,

 • zakres zarządzania działalnością artystyczną: wizerunek, promocja, skład zespołu,

 • wynagrodzenie menedżera (jak ustalone? prowizja: od czego?),

 • sposób zakończenia umowy.

Bazując na powyższych informacjach można stworzyć dobrą umowę, dopasowaną do specyfiki konkretnej współpracy pomiędzy menedżerem a artystą.

Warto jednak pamiętać, że samodzielnie konstruując umowę, a nawet korzystając z gotowych wzorów, zawsze warto jednak na koniec skonsultować ostateczne brzmienie umowy z prawnikiem.

1 komentarz

Tagi:, , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

29 września 2016

Dziękuję za przejrzystość i konkretne informacje. Bardzo mi pomogły w sprecyzowaniu
umowy i skonsultowaniu z prawnikiem.
Czajka

Zawalska-Czajka
Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy