Radio bez ZAiKS, biletowany koncert w klubie

Kolejny wpis z cyklu „Wasze pytania”. Dowiecie się:

1. Jak zgodnie z prawem autorskim zorganizować biletowany koncert w klubie.

2. Czy radio może nadawać muzykę bez konieczności podpisywania umów z ZAiKSem i innymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

Mam nadzieję, że ten cykl jest dla Was pomocny. Staram się pisać jak najprościej. Mam nadzieję, że choć trochę mi się to udaje i odpowiedzi są dla Was zrozumiałe. Jak nie – dopytujcie proszę w komentarzach!

1. Biletowany koncert w klubie.

W klubie B. robię koncert z piosenkami Jacka Kaczmarskiego. Impreza jest biletowana. Jak wówczas wyglada kwestia praw autorskich ?

Kompozycje Jacka Kaczmarskiego są nadal chronione. Skoro impreza jest biletowana, to nie mieści się w dozwolonym użytku. Trzeba uzyskać prawa na publiczne wykonanie utworów Jacka Kaczmarskiego.

Być może klub B. ma podpisaną umowę z ZAiKSem na publiczne wykonywanie chronionych utworów. Trzeba to sprawdzić.
Jeżeli załatwienie sprawy praw autorskich jest po Waszej stronie, to konieczne jest skontaktowane się z ZAiKSem. Szczegóły można znaleźć na tej stronie ZAiKSu.

2. Radio bez umów z ZAiKSem i innymi organizacjami zbiorowego zarządzania.

Na jakich zasadach można prowadzić radio, które opiera się na twórczości Artystów nie związanych z ZAiKS i pokrewnymi instytucjami?

Każde radio, które nadaje muzykę, powinno podpisać umowę z ZAiKSem (prawa twórców), SAWPem, STOARTem (prawa artystów wykonawców) oraz ZPAVem (prawa producentów fonogramów). Jest to tak zwane obowiązkowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządzania, które wynika wprost z przepisów prawa autorskiego.

Mówi o tym art. 21 ust. 1 PrAut:

Organizacjom radiowym i telewizyjnym wolno nadawać opublikowane drobne utwory muzyczne, słowne i słowno-muzyczne wyłącznie na podstawie umowy zawartej z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi.

Z samej tej treści przepisu możemy już wywnioskować, że obowiązek pośrednictwa ozz nie dotyczy większych utworów, a także takich, które nie zostały dotychczas za zgodą twórcy zwielokrotnione i udostępnione publicznie (czyli nie zostały jeszcze opublikowane).

Czy są wyjątki od tej zasady?

Tak

W dalszej części tego przepisu przeczytamy:

chyba że prawo do nadania utworów zamówionych przez organizację radiową lub telewizyjną przysługuje jej na podstawie odrębnej umowy.

Przepis ten stosuje się także do artystycznych wykonań i fonogramów.

Dalej w art. 21 ust. 2 PrAut przeczytamy:

Twórca może w umowie z organizacją radiową lub telewizyjną zrzec się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi, o którym mowa w ust. 1. Zrzeczenie to wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Co to znaczy?

Radio może zgodnie z prawem nadawać nagrania wykonań utworów, bez konieczności podpisywania umów z organizacjami zbiorowego zarządzania, jeżeli:

1) nadawane są nie udostępnione wcześniej publicznie utwory, artystyczne wykonania lub fonogramy,
2) nadawane są utwory, których nie można zaliczyć do kategorii drobnych utworów,
3) nadawane są utwory, artystyczne wykonania i fonogramy zamówione przez radio, a z twórcami, artystami wykonawcami i producentami są podpisywane umowy, które uprawniają radio do nadawania fonogramów, wykonań i utworów oraz
4) twórcy i artyści wykonawcy w umowie z radiem zrzekają się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania. Dla ważności takiej umowy konieczne jest podpisanie jej przez obie strony (nie wystarczy wymiana emaili, czy sama akceptacja regulaminu radia).

 

1 komentarz

Tagi:, , , , ,

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

22 lipca 2018

Pani Aleksandro jeśli można prosić o dopowiedzenie. Mam taki przypadek: zespół muzyczny, płyta nagrana, utwory nie zgłoszone do ZAiKS i dylemat czy je zgłaszać – zespół nad niepewne zyski woli pokazać się szerszej publiczności, a przynależność do OZZ dość często jest przyczyną odmowy prezentacji utworów w radiu czy mediach sieciowych.
Czy można zatem utwory zgłosić do ZAiKS, a w konkretnych przypadkach zrzec się pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi?

Piotr Bernatowicz
Witam serdecznie na moim blogu! Nazywam się Aleksandra Sewerynik. Jestem prawnikiem i dyrygentem. Specjalizuję się w prawie autorskim. Rozumiem muzyków. Chcę pomóc im zrozumieć prawo autorskie.
Pierwsza książka o prawie autorskim napisana specjalnie dla muzyków oraz osób korzystających z muzyki. Ostatnie wpisy